Home

Inleiding

Kwartierstaat/ Ahnenliste

Opuscula genealogica

Varia historica

Napoleon

Congres van Wenen

Links

Varia historica

 

1 Jacobus Perizonius, een biografische schets
Doctoraal-scriptie Oude Geschiedenis (Prof.Dr. W. den Boer)

Notities bij de catalogus van de Huizinga-tentoonstelling (1991-1992)

3 Brieven van en aan Werner Kaegi 1972-1973

4 George Puchinger over zijn gesprek met koningin Wilhelmina

5 George Puchinger over de Wilhelmina-biografie van Cees Fasseur

6 Indrukken van het internationale historische congres te Wenen (29 augustus - 5 september 1965)
Nieuwe Rotterdamse Courant, 2 oktober 1965

7 Dagboekfragmenten 1966-1967

8 Het Instituut voor Europese Geschiedenis te Mainz
Spiegel Historiael, jg. 2 (1967), p. 416

9 De huidige Duitse pers over het Derde Rijk
Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 81 (1968), p. 265-266

10 Martin Heidegger en Ernst Nolte

11 Adenauer en het vraagstuk van de Duitse eenheid

12 In memoriam Th.J.G. Locher
Door P. de Buck
HIC (Historische Informatie Courant), jg. 4 (1970-1971), nr. 1

13 Theodor J.G. Locher, Geschiedenis van ver en nabij
Das Historisch-Politische Buch, 19. Jg. (1971), S. 163-164

14 Duitse historici bijeen (1970, 1972, 1974, 1978)

15 Dagboek van mijn reis naar Moskou en Leningrad, 7-19 september 1975

16 Onderzoek Vakgroep Algemene Geschiedenis / Jacobs
Door David van Dijk
HIC (Historische Informatie Courant), jg. 19 (1984-1985), nr. 4, p. 22-23

17 Een prominent student

18 Een interview met Drs. J.F. Jacobs
door Gerard van Roon en Sander Loeff
Déjà vu, periodiek van de Nederlandse JeugdBond voor Geschiedenis, jg. 3 (1998), nr. 1, p. 9-11

19 Afscheid van de Leidse universiteit (ultimo 1998)

20 Herinneringen aan Bas Schot