Home

Inleiding

Kwartierstaat/ Ahnenliste

Opuscula genealogica

Varia historica

Napoleon

Congres van Wenen

Links

Opuscula genealogica

1 Rembrandt verwant met Philips van Leyden
De Nederlandsche Leeuw, jg. 102 (1985), kol. 457-465

2 Notities voor een toekomstige Rembrandt-biografie
Tableau, jg. 8 (1985-1986), nr. 4 (febr. 1986), p. 99
 
3 Het Sparwoudefonds en zijn stichtster
Oud Rhenen, jg. 17 (1998), nr. 2 (mei), p. 5-19

4 Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude
De Nederlandsche Leeuw, jg. 78 (1961), kol. 201-211, 239-256, jg. 81 (1964), kol. 344-358

5 Het familiekroniekje van Ysbrant van Spaernwoude Gerytsz. (1432-1509)
Door J.F. Jacobs en M. Thierry de Bye Dólleman
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 18 (1964), p. 81-116, dl. 19 (1965), p. 237

6 Voorouders van de Leidse burgemeester Adriaen Hendricxz. van Tetrode (1625)
J.W. Marsilje, P.J.M. de Baar, J.F. Jacobs, Aleid van Poelgeest en H.D. Tjalsma (red.), Uit Leidse bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden, aangeboden aan drs. B.N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct-archivaris van het Leidse Gemeentearchief, 1989, p. 289-294

7 Geniets
De Nederlandsche Leeuw, jg. 76 (1959), kol. 262-263, jg. 78 (1961), kol. 274

8 Boerenfamilies Ruychrock in de omgeving van Den Haag in de zeventiende eeuw
J.F. Jacobs, J.C. Kort en G.M. Mesland, Ruychrock-dag 15 januari 1983. Tekst van de voordrachten, p. 15-26
Ons Voorgeslacht, jg. 38 (1983), p. 234-241, 599

9 Van der Voort
De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155

10 De oudste generaties van het geslacht Half-Wassenaer
De Navorscher, jg. 97 (1958), p. 91-95
Nederland's Adelsboek, jg. 84 (1994), p. 90-95

11 Van der Burch
G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus - Jaeger in stamreeksen, 1994-2000, p. 1111-1113

12 De familie-aantekeningen van Adriaen Claesz. [van Adrichem] te Delft (1503-1560)

13 Westlandse Valcken en de jacht
De Nederlandsche Leeuw, jg. 105 (1988), kol. 36-38

14 Het adelsdiploma van koning Sigismund voor Philips Gillisz. Valck
De Nederlandsche Leeuw, jg. 106 (1989), kol. 136

15 Duyvesteyn
Ons Voorgeslacht, jg. 62 (2007), p. 19-21

16 Van Brabant (Leiden en Westland, veertiende eeuw)
De Nederlandsche Leeuw, jg. 118 (2001), kol. 147-153

17 Aelman, een bastaardtak van de graven van Holland uit het Henegouwse huis

18 Het geslacht 's Gravesande te Delft, zijn herkomst en zijn wapen (gevierendeeld, 1 en 4 [Vlaanderen], 2 en 3 Holland)
Met medewerking van G.L. van Eendenburg, P. Flippo en F. Kwekel
De Nederlandsche Leeuw, jg. 125 (2008), p. 129-133

19 Een genealogische veronderstelling
Arie van Dongen Azn., Jan van der Lubbe, Hans Nieuwenhuis, Martin Spaans Azn. en Gijsbert van der Toorn (red.), Door Scheveningen verbonden  [liber amicorum Nel Noordervliet-Jol], 2008, p. 239-244

20 Het geslacht Hartoch alias Van Beyeren te 's-Gravenhage
De Nederlandsche Leeuw, jg. 116 (1999), kol. 481-482

21 Claes Heyn als dubbele voornaam

22 P(i)eter bastaard van Egmond (vermeld 1425-1473) en Magister Johan bastaard van Egmond (vermeld 1442-1468)

23 De grafzerk van Jacob Allertsz. († 27 sept. 1537) in de Nieuwe Kerk te Delft

24 Catharina van Foreest
www.kareldegrote.nl

25 Een zegel met het wapen Uterlyere?
De Nederlandsche Leeuw, jg. 116 (1999), kol. 320-322

26 Geryt Costijnsz., baljuw van Noordwijk 1513-1521
De Nederlandsche Leeuw, jg. 111 (1994), kol. 319-323

27 In memoriam Theo van Zijl (1919-1996)

28 Eine Nachkommenlinie der Edlen Jutta von Schöneberg
Hessische Familienkunde, Bd. 11 (1972-1973), Sp. 303-306

29 Die Verwandten des letzten Edelherrn von Homburg (1409)
Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 50 (1978), S. 347-360

30 Een onbekende Maria van Brederode
De Nederlandsche Leeuw, jg. 92 (1975), kol. 373-375

31 Eine Nachkommenlinie Landgraf Heinrichs III. von Hessen
Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 175, 1977, S. 317-325

32 Einleitung zu "Versuch einer Familiengeschichte Lucanus"
Von Carl Lucanus. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Johannes Friedrich Jacobs
Hessische Familienkunde, Bd. 12 (1974-1975), Sp. 349-364

33 Eine Aufzeichnung von 1654 zur Geschichte der Familie Lucan(us)
1976

34 Balthasar von Weitershausens "drey fremdte weiber"
Hessische Familienkunde, Bd. 11 (1972-1973), Sp. 81-86

35 Der Mann, der die Republik ausrief ... ein Kaisernachkomme. Zur Herkunft von Philipp Scheidemann
Genealogie, 25.-26. Jg. (1976-1977), S. 129-133

36 Philipp Scheidemanns Abstammung von Kaiser Heinrich IV.
Genealogie, 25.-26. Jg. (1976-1977), S. 520-521

37 [Das] Grabmal des Christoph Grambart in der Kirche zu Varrel
Von Emil Johannes Guttzeit und Johannes Friedrich Jacobs
Heimat-Blätter für die Grafschaft Diepholz, 11. Folge, Nr. 10 (6. Dez. 1961), S. 76-78

38 Die Herkunft der Pastorenfamilie Travestius - Thorafest dürfte geklärt sein!
Von Heinrich Meyerholz
Norddeutsche Familienkunde, 29.-31. Jg. (1980-1982), S. 121
Heimatblätter des Landkreises Diepholz, Folge 148 (Syke: 17. Juli, Diepholz: 23. Juli 1981), Bd. 7 (1981), S. 98

39 Die Freiherren von Canstein - II. Linie
Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Bd. 45 (1987), S. 227-234

40 Een terugblik op zestig jaar lidmaatschap van de NGV
Rijnland. Mededelingenblad van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, jg. 17  (2012), nr. 2 (sept.), p. 9-11