Home

Inleiding

Kwartierstaat/ Ahnenliste

Opuscula genealogica

Varia historica

Napoleon

Congres van Wenen

Links

Inleiding

Welkom op de website van Johannes Friedrich Jacobs (1936), oprichter van de Jacobs-Schumacher Stichting.

De website beoogt in de eerste plaats mijn voornaamste genealogische publicaties onder de aandacht te brengen. Deze zijn in uiteenlopende Nederlandse en Duitse tijdschriften verschenen en soms al gedateerd. Men vindt ze hier bijeen en wel zodanig bijgewerkt dat zij de huidige stand van mijn kennis weergeven. Zij volgen hier onder de titel Opuscula genealogica.

Deze werkstukken van bescheiden omvang vloeiden meestal - niet altijd - voort uit het onderzoek naar mijn voorouders, mijn ‘kwartieren’. Dit onderzoek, waarmee ik al op heel jonge leeftijd begonnen ben, is nog steeds gaande en zal door zijn onbegrensdheid nooit voltooid kunnen worden. De resultaten zullen in de vorm van mijn Kwartierstaat of Ahnenliste successievelijk op de website gepubliceerd worden. Het internet biedt tevens de mogelijkheid de tekst op onderdelen regelmatig aan te vullen en/of te corrigeren.


Minder van genealogische, meer van historische, maar tevens ook van persoonlijke aard zijn de bijdragen die in een andere rubriek getiteld Varia historica samengevat zijn.

Historici treffen voorts op deze website enkele bronnen aan betrekking hebbend op het Congres van Wenen (1814-1815). Deze hebben ideaal studiemateriaal gevormd voor verscheidene doctoraal werkcolleges die ik aan de Leidse universiteit met genoegen heb geleid. De Frans- en Duitstalige rapporten van Hans Christoph Ernst Freiherr von Gagern kunnen nog wetenschappelijk van belang zijn.

Ik gedenk door deze website mijn neven Werner Ahlring in Oldenburg (1920-1959) en Adolf Jacobs in Diepholz (1924-2004), alsmede Arnold Berg in Rendsburg, Ludwig Canstein in Arolsen, Michiel Thierry de Bye Dólleman in Heemstede, Mr. Duco van Wimersma Greidanus in Eindhoven, Emil Johannes Guttzeit in Diepholz, Dr. Jakob Henseling in Kassel, Dr. h.c. C. Hoek in Rotterdam, Dr. Hans-Enno Korn in Marburg, Friedrich Kruse in Barnstorf, Dr. Otto Roemeling in Hurdegaryp, Dr. Herman Thutewohl in Wiesbaden en Dr. Theo van Zijl in Teteringen. Zij allen hebben veel voor mij en voor mijn genealogisch onderzoek betekend.
Van de historici denk ik in dankbaarheid terug aan de Leidse hoogleraren Dr. W. den Boer en Dr. Th.J.G. Locher, aan mijn collegae Drs. Piet de Buck en Dr. Bas Schot en aan mijn raadgever Dr. George Puchinger van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De laatste was het die mij de gedachte van een stichting aan de hand deed.

De Jacobs-Schumacher Stichting, opgericht in 2000 en gevestigd te 's-Gravenhage, is een het algemeen nut beogende instelling, die zich ten doel stelt het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de middeleeuwse genealogie en prosopografie te bevorderen. Het bestuur wordt gevormd door Dr. F.J.W. van Kan, voorzitter, Drs. J.F. Jacobs, secretaris, Dr. R. Stein, penningmeester, Dr. Martine Zoeteman, bestuurslid. Het correspondentie-adres luidt: Thomas Jeffersonlaan 521, 2285 AT Rijswijk (ZH). Website:
www.jsst.nl . E-mail: info@jsst.nl .

citaten